mandag den 21. december 2009

Walk the talk

Det er ikke verdens bedste omtale, en fagforening får for øjeblikket i de danske medier. Den pågældende fagforening har tilbudt en af sine kvindelige medarbejdere på barselsorlov et mindre ansvarsfuldt job, ledsaget af en lavere løn. Fagforeningen mener, at den har handlet sagligt ud fra det kriterium, at kvindens barselsvikar har vist sig at være mere kompetent. Kvinden har naturligvis valgt at betragte forringelsen af hendes arbejdsvilkår som en opsigelse og kræver nu erstatning for ubrerettiget fyring.

Årsagen til, at denne historie er interessant for journalisterne og os andre, er selvfølgelig, at det er en fagforening, der handler uovervejet og måske i strid med ligebehandlingsloven (det ved vi jo ikke endnu). Hvilket image giver det fagforeningen? Hvis ikke den har styr på sine egne medarbejderes rettigheder, har den så overhovedet styr på sine medlemmers? Kender den overhovedet de ansættelsesretlige regler og de overenskomstvilkår, som den skal håndhæve overfor arbejdsgiverne og disses organisationer? Og hvad mere er; har fagforeningen i denne sag handlet som en stor, styg arbejdsgiver og udøvet sin ledelsesret på en usympatisk - og måske ulovlig - måde?

Fagforeningen risikerer ved sin handling ikke blot at betale erstatning til den barslende kvinde, den risikerer meget mere end det: tab af medlemmer, tab af goodwill og tab af troværdighed i forhandlingspartneres og øvrige stake holder's øjne, inklusiv nuværende og kommende medarbejdere. Risikoen er reel, uanset om fagforeningen i en eller anden fjern fremtid taber eller vinder sagen. Hvis fagforeningens image lider skade undervejs, vil dette medføre langt større omkostninger end den pris, en erstatningssag kan bevirke. Den negative branding kan strippe fagforeningen fuldstændig for identitet og legitimitet, hvilket af åbenlyse årsager er fatalt for en organisation af den type.

En lille, lokal bager ville sandsynligvis ikke have fået samme omtale, hvis han havde opsagt en barslende medarbejder. Man ville blot tænke; "åh herregud, han ved ikke bedre", ligesom ingen ville himle op, hvis man fandt for gamle tørkager i fagforeningens tekøkken. Det er vigtigt at udvise omtanke og pleje sit Brand, ikke at være sløset på sin Corporate Identity og ikke kaste sig ud i en alt for risikabel adfærd, der angår eller ligefrem undergraver virksomhedens egen eksistensberettigelse og værdier. Medarbejderne er en af nøglefaktorerne i virksomhedens sjæl, de har stor indflydelse på virksomhedens identitet og er ambassadører for virksomhedens Brand. Derfor skal de behandles med omhu.


/MD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar