søndag den 27. december 2009

Pausen

Ingen højtydende mennesker kan bevare fokus i 8 timer eller mere i træk eller opretholde et højt energiniveau igennem hele arbejdsdagen, hvis ikke denne afbrydes af regelmæssige (mellem)måltider, pauser og kropslig bevægelse. Kroppen, som hjernen er en del af, går i dvale for at spare på energien, når man sidder stille længe ad gangen. Derfor er det en god idé at tage sig en mental rygepause med jævne mellemrum. Det er sundt at komme op og væk fra computeren. På denne måde sikres kroppen og hjernen de bedste betingelser for at opnå størst mulig effektivitet.

Jeg kommer aldrig til at reklamere for rygning, men jeg vil gerne slå et slag for nogle af de fordele, der er forbundet med at tage pausen - en pause, som muligvis endda deles med kolleger fra andre afdelinger, i andre funktioner og fra andre lag i hierarkiet. I pausen klares hjernen, blodcirkulationen kommer i gang og kroppen ud af sin dvale og informationer deles mellem kolleger på tværs af de organisatoriske siloer. I pausen opstår også tit de vildeste og mest kreative idéer.

I samme forbindelse vil jeg gerne advare imod, at der ses skævt til dem, der tager pausen, uanset om denne er ledsaget af cigaretter eller ej. At tage en åbenlys pause er ikke mindre legitimt end at tage skjulte pauser, såsom at hænge ude på toilettet, tale i telefon med børnene, sms'e indkøbssedlen til manden, emaile med bankrådgiveren, sende e-postkort til vennerne eller bruge virksomhedens internetadgang til at bestille golfrejser og tandlægetider. Tværtimod er den reelle pause langt mere givende, fordi den er en pause fra alle distraktioner og krav om multitasking, og i sin natur derfor er energiproducerende fremfor energiforbrugende. Den skaber fokus frem for defokus.

Hvis pausen tiltrækker negativ opmærksomhed fra ledelse eller kolleger, bør HR iværksætte en effektivitetsmåling for på et sagligt grundlag at påvise eller afvise, at pausemedarbejderne faktisk performer dårligere end den sammenlignelige gruppe, der ikke holder åbenlyse pauser. Min påstand er, at effektivitet, præstationer og performance i værste (bedste) fald er fuldstændig uafhængigt af, hvorvidt der holdes pauser eller ej og i bedste (værste) fald, at produktiviteten faktisk er højere blandt de medarbejdere, der holder åbenlyse og aktive pauser.

Alle skal ikke arbejde i samme tempo og peake på de samme tidspunkter af dagen, og vi skal ikke tro, at vi alle er lige og skal præstere på samme måde og efter samme rutine. I nogle virksomheder belønnes medarbejderne, som ikke holder synlige pauser og ser travle ud. I andre virksomheder belønner man de medarbejdere, der leverer varen, uanset hvornår og hvordan varen er fremstillet.

Det er ikke svært at gætte, hvilket af de to belønningsparadigmer, der giver virksomheden mest value for money.Hvis man ønsker at belønne resultater fremfor en pausefri adfærd, kan jeg anbefale - en pause.

/MD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar