torsdag den 17. juli 2014

Jeg er blevet fyret

Ja, det er nu sket for mig - for første gang i mit liv. 

Ikke engang ungdomsjobs som babysitter, bowlingassistent eller bagerjomfru er jeg ellers blevet fyret fra.  

Men et job som HR lady kunne jeg alligevel ikke holde på.

Og selvom damerne på kommunen (ja, jeg har allerede været der, fordi man skal tilmeldes noget, der hedder Jobnet.dk og her skal man også melde, at man holder ferie, men for så vidt systemet ikke kan modtage feriemeldinger, der ligger mindre end 14 dage ude i fremtiden og jeg skal flyve til La Manga i morgen, skal man møde op personligt for at sige, at man holder ferie), ja altså, selvom damerne på kommunen ikke ved, at jeg er ligeså anstændig, ordentlig og dygtig som jeg var i forgårs, så ved jeg det heldigvis selv.

Indtil videre.

Sådan foregik det

Tirsdag d. 15. juli kl. 11:30 ankom tre advokater og en vurderingsekspert til den virksomhed, jeg var ansat i. Beskeden var, at virksomheden havde indgivet konkursbegæring og at vi, der var til stede, herefter var undskyldt, hvilket sådan set betød, at vi alle kunne forlade åstedet uden at se os tilbage.  

Advokaterne virkede sådan set venlige og ordentlige nok, og der var ikke noget at komme efter der. 

Fællesskaber

Trykkede, nedslåede og slagne mennesker går nu ud af porten for sidste gang, tror du måske, men nej: det er ikke sådan det foregår. For mennesker har en utrolig overlevelseskraft, som ofte viser sig i ekstreme situationer (selvom vi i HR kunne ønske, at det var muligt at kapitalisere lidt mere og lidt oftere på denne skjulte produktivitetskilde).

For straks man var sendt ud af porten, begyndte man at lægge planer. Der var to forhold, som var mere presserende end andre:
v
  • Hvordan holder vi sammen på stammen nu og her?
  • Hvordan sikrer vi, at stammemedlemmerne overlever på længere sigt?

Ja, det er det, der sker. Det er helt magisk og fantastisk. Man organiserer sig, man beskytter de svage, man samler stumperne op.   

Og det er der, vi er nu. 

Der er dannet et fællesskab, som arbejder målrettet, effektivt og omsorgsfuldt - på trods af, at der hverken findes procedurer eller regler for samarbejdet.

Og på trods af, at der ikke er nogle formelle ledere. 

Det synes jeg godt, at man kan tænke lidt over.

Jeg vil i al fald tænke over, hvordan man kan overføre den energi og det engagement, som kommer til udtryk i en sådan selvorganiserende fase, til en mere hverdagslig arbejdssammenhæng - selvom jeg er alvorligt bange for, at det bliver noget vanskeligt med det stive organisationsparadigme, mange synes at være fanget i. 

Det får du mere om i en anden blog post, for nu er jeg off til La Manga. 

(Og til alle jer usle tyvebander, som fast læser HR blogs, vil jeg bare sige, at der er tre sikkerhedsvagter, der har lånt huset, mens jeg er væk).

___________________________________________________


Du kan læse mere om opsigelse her og om forberedelse til jobinterviews her.

Jeg holder workshop d. 12. august 2014 for de tidligere medarbejdere i virksomheden. Du skal være meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har lyst til at bidrage med noget værdifuldt (minus salg).  

Nedenfor er den information, jeg gav medarbejderne, da konkursen var en realitet. Måske kan andre få gavn af den (men husk at den ikke kan erstatte regulær, juridisk rådgivning).

Endelig vil jeg sige tak til vores eksterne lønpartner, som i disse dage har bistået medarbejderne på en helt fantastisk og uselvisk måde på trods af, at lønpartneren også er en kreditor i boet og egentlig ville være i sin gode ret til at sige hasta la vista, baby. 

Det glæder mig meget, at jeg i sin tid valgte den rigtige.

Til vi ses igen, vil jeg ønske dig og dine en skøn sommer.

___________________________________________________

INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I KONKURSVIRKSOMHED
JULI 2014


Kære medarbejder i Konkursvirksomhed.

Det er med dyb beklagelse, at jeg skriver denne information til dig, for, som vi begge ved, er årsagen, at Konkursvirksomhed er gået konkurs.

Dette stiller os alle i en vanskelig situation, men en vanskelig situation er ikke det samme som en håbløs situation. Det må vi ikke glemme.

I det følgende vil jeg kort opridse, hvordan du får din tilgodehavende løn, pension og feriepenge hos Lønmodtagernes Garantifond (herefter: LG) samt give dig et par fif til, hvordan du kommer videre i joblivet.

Konkurs - hvad sker der så?

Det korte svar er: det kan jeg ikke svare på.

Normalt indsætter man en kurator, som skal opgøre boet. Det vil sige værdier og gæld. Kurator skal sørge for at alle kreditorer så vidt muligt bliver tilgodeset efter en særlig prioriteringsliste, som er bestemt af lovgivningen på området.

Løn, feriepenge og så videre skal ikke afregnes direkte til medarbejderne af boet, men afregnes af LG til medarbejderne. LG vil herefter selv sørge for at anmelde de udbetalte beløb i konkursboet for at opnå hel eller delvis dækning.

Det vil normalt være kurator, der udarbejder opsigelser til alle de ansatte. Af hver enkelt opsigelse vil det individuelle opsigelsesvarsel fremgå, ligesom det formentlig vil fremgå, at du er fritstillet. Det vil sige, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. (Enkelte nøglepersoner kan dog blive bedt om at blive på jobbet i en periode).

Opsigelsen skal bruges som en del af dokumentationen til LG, når du anmelder dit krav.

Anmeldelse skal ske på www.borger.dk/lg ved hjælp af dit NemID.

Her kan du også se, hvilken dokumentation, du i øvrigt skal medsende:

·         lønsedler
·         ansættelsesaftale
·         pensionsoversigt
·         opsigelse og fritstilling
·         en kalender med afholdte feriedage

Du kan give din fagforening mandat til at anmelde dit krav om lønerstatning hos LG. Kontakt din fagforening for nærmere vejledning og information.

Frister

Vær opmærksom på, at du ikke kan anmelde dit lønkrav til LG, før skifteretten har bekræftet, at Konkursvirksomhed er konkurs. Konkurser offentliggøres på www.statstidende.dk.

Anmeldelse af lønkravet skal senest ske 4 måneder efter datoen for Konkursvirksomheds konkurs.

Hvad får jeg dækket?

Principielt:

·         løn og faste tillæg
·         pension
·         ATP bidrag
·         fratrædelsesgodtgørelse efter 12, 15 eller 18 års ansættelse

Men: dækningen fra LG er begrænset. Du kan højst modtage kr. 160.000 netto fra LG (efter fradrag af beregnet A skat m.v.).

For feriepenge og saldo på fritvalgskonto gælder dog ingen begrænsninger.

Overarbejde

Overarbejde anses normalt for afviklet i fritstillingsperioden. Der vil således ikke blive udbetalt overarbejde.

Tillæg

Faste tillæg, for eksempel anciennitetstillæg, betales, mens variable tillæg vurderes konkret.

Som udgangspunkt mener LG ikke, at ulempetillæg, som for eksempel forskudt tids tillæg, skal honoreres, hvis ikke ulempen er til stede, men jeg vil anbefale, at du alligevel fremsætter krav om udbetaling af forskudt tids tillæg, hvis du normalt ville få dem.

Så er det op til LG at vurdere, om man vil dække dem.

Pension

LG dækker både Konkursvirksomheds og dit eget bidrag til pension.

Du skal dog være opmærksom på, at den forsinkede indbetaling til pension kan betyde, at du ikke er dækket af de forsikringer, du har i din arbejdsmarkedspension. Kontakt Pensionsselskab, så du ved, hvad der gælder.

Godtgørelser

Hvis du har været ansat i mere end 12, 15 eller 18 år, har du krav på yderligere 1, 2 eller 3 måneders løn udover dit opsigelsesvarsel.  


Ferie

Ferie optjent i 2013 (og tidligere) anses som udgangspunkt for afholdt i fritstillingsperioden, ligesom feriefridage.

Hovedferien (de første 15 optjente feriedage) anses for afviklet, hvis:

·         du har mere end tre måneders opsigelse

Restferie (al øvrig optjent ferie) anses for afviklet, hvis:

·         du har mere end en måneds opsigelse

Under visse omstændigheder kan du søge om ferietabserstatning, hvis du får nyt job i opsigelsesperioden og du derfor ikke har mulighed for at holde hele eller dele af hovedferien. LG kan hjælpe dig, hvis du ønsker at søge om ferietabserstatning.

Ferie optjent i 2014 afregnes til Feriekonto.

Du skal søge nyt arbejde i din opsigelsesperiode

For at opfylde betingelserne for udbetaling af løn m.v. fra LG skal du søge mindst 3-4 jobs pr. måned. Hvis ikke du kan dokumentere, at du er aktivt jobsøgende, kan LG reducere din udbetaling eller helt lade den bortfalde.

Funktionærer – de første 3 måneder (minimalerstatningsperioden)

Funktionærer har ret til at få dækket op til tre måneders manglende løn i opsigelsesperioden, uden at andre indtægter (løn fra ny arbejdsgiver) trækkes fra.

Funktionærer – længere opsigelsesvarsel end 3 måneder

Når LG beregner lønerstatningen for længere opsigelsesvarsler end et tre måneders varsel, ser de på, om du har lidt et tab i den samlede opsigelsesperiode.

Eksempel 1:

Du tjener kr. 10.000 pr. måned og du har 6 måneders opsigelse. Fra måned 4 i opsigelsesperioden finder du et andet arbejde, hvor du tjener kr. 5.000 pr. måned.

Det vil sige:

Normalt vil du modtage brutto kr. 60.000 (6 måneder x 10.000) fra LG, såfremt du ikke finder andet arbejde.

Reelt har du modtaget kr. 30.000 brutto for de første 3 måneder i opsigelsesperioden (minimalerstatningen).

I måned 4-6 har du i alt tjent kr. 15.000 brutto (3 måneder x 5.000) hos din nye arbejdsgiver.

Det vil sige, at du samlet har haft en indtægt på kr. 45.000 i din opsigelsesperiode.

For så vidt du har krav  på kr. 60.000 for hele perioden, vil du alt i alt blive afregnet kr. 15.000 (60.000 – 45.000) for de sidste tre måneder af opsigelsesperioden.

Eksempel 2:

Du tjener kr. 10.000 pr. måned og du har 6 måneders opsigelse. Fra måned 5 i opsigelsesperioden finder du et andet arbejde, hvor du tjener kr. 20.000 pr. måned.

Det vil sige:

Normalt vil du modtage brutto kr. 60.000 (6 måneder x 10.000) fra LG, såfremt du ikke finder andet arbejde.

Reelt har du modtaget kr. 30.000 brutto for de første 3 måneder i opsigelsesperioden (minimalerstatningen).

I måned 5-6 har du tjent i alt kr.40.000 brutto (2 måneder x 20.000) hos din nye arbejdsgiver.

Det vil sige, at du samlet har haft en indtægt på kr. 70.000 i din opsigelsesperiode.

For så vidt du har krav  på kr. 60.000 for hele perioden, vil der ikke blive afregnet yderligere løn fra LG for den sidste del af din opsigelsesperiode.

----------------

Der vil således altid blive foretaget modregning i din erstatning fra LG, hvis dit opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder og du finder et nyt arbejde i opsigelsesperioden.

Det samme gælder feriepenge.

Ikke funktionærer

Ikke funktionærer får det opsigelsesvarsel og den løn, de har krav på i henhold til overenskomsten. I Konkursvirksomhed er det kun medarbejdere, som er ansat med under 8 timer om ugen, der ikke er funktionærer.

Ferie placeres på samme måde i opsigelsesperioden for ikke funktionærer som for funktionærer.

Elever

Når elever arbejder indenfor funktionærlovens område (og det gør de, når de er i butik), får de kompenseret manglende løn i opsigelsesperioden efter funktionærlovens regler.

Elever kan således få op til tre måneders løn, afhængig af anciennitet.

LG kan først udbetale lønnen, når det er dokumenteret, at eleven aktivt har søgt nyt arbejde/ny praktikplads.

Skolepraktik sidestilles med et nyt arbejde.

LG anerkender ikke erstatninger e.l. til elever som følge af uretmæssig afbrydelse af ansættelsesforholdet. Et sådant erstatningskrav må fremsættes til konkursboet som et simpelt krav.

LG erstatter ikke (alle grupper)

·         tilgodehavende kilometerpenge
·         udlæg
·         G dage

Udbetaling fra LG

Når LG har modtaget al dokumentation og kan opgøre løn m.v., vil du normalt få kompenseret hele minimalerstatningsperioden på én gang, såfremt du er funktionær og såfremt du har tre måneders opsigelse eller derover.

Der kan gå 35 arbejdsdage fra LG modtager dit krav og til dine penge overføres.

For ikke funktionærer gøres lønnen først op, når opsigelsesperioden er udløbet (1, 2 eller 3 måneder i henhold til overenskomsten).

Hvis du er funktionær og har mere end tre måneders opsigelse, får du først kompenseret den del af opsigelsesperioden, der går ud over de første tre måneder, når opsigelsesperioden er udløbet. Det vil sige, at der kommer et hul mellem den første udbetaling og den sidste udbetaling, hvis du har 4, 5 eller 6 måneders opsigelsesvarsel.

Hvis dit krav overstiger LG’s maksimum på netto kr. 160.000 (eksklusiv feriepenge og fritvalgskonto), fastsættes en dato hvortil LG dækker dit krav.

Lønerstatningen fra LG overføres i alle tilfælde til NemKonto, mens feriepenge overføres til FerieKonto.

Andre gode råd

Kørselsfradrag, SKAT

Når du bliver fritstillet, har du ikke længere krav på kørselsfradrag. Hvis du vil undgå et skattesmæk i 2015, skal du derfor gå ind og rette dit kørselsfradrag på forskudsopgørelsen.

Din bank

Hold din bank løbende underrettet, så der ikke opstår misforståelser, når lønnen ikke går ind.


Videre i joblivet

Det er hårdt at miste sit job, men det er ikke verdens undergang. Nogle af os vil rent faktisk komme videre til noget, der er bedre, mens andre af os bare vil komme videre til noget, der er anderledes.

Heldigvis er jobskabelsen i fremgang og det hele ser ikke så sort ud som for bare et år siden.

Start med at lave et CV

Dit CV skal være enkelt, læsevenligt og oplysende. Dine jobs skal stå i omvendt kronologisk rækkefølge (det seneste job øverst). Hvis du er præsentabel, så sæt et billede ind i dokumentet.

Du må gerne skrive noget om dig selv, der skiller dig (positivt) ud fra alle andre. Få din familie og venner til at hjælpe dig. De er ofte meget bedre til at sige, hvad det er, der gør dig specielt fantastisk, end du selv er.

Ansøgningen

En ansøgning skal være et svar på det spørgsmål, jobannoncen stiller. Hvor CV’et er en sober og saglig præsentation af dine kompetencer, erfaring, uddannelse og så videre, er ansøgningen selve salgsteksten.

Ansøgningen skal være mere personlig og målrettet det specifikke job. Læs om virksomheden, før du skriver ansøgningen.

Hvor finder jeg et job?

Den største jobportal herhjemme er www.jobindex.dk. Her kan du se de opslåede jobs indenfor dit fag og geografi. Du kan også uploade dit CV.

Jeg vil desuden anbefale, at du opretter en profil på www.linkedin.com, hvis du har mod på det.

Dit eksisterende netværk kan også hjælpe dig. Og her mener jeg ikke kun det arbejdsrelaterede netværk, men også naboerne på vejen, forældrene til de andre børn i skolen, badmintonmakkerne og så videre. Lad historien spredes om, at du søger job, så du er sikker på, at være i så mange menneskers bevidsthed som muligt. Dette vil gøre, at de tænker på dig, når der opstår en jobmulighed på deres egen arbejdsplads eller hos nogle, de kender.

Endelig er det vigtigt at følge med i branchenyhederne. Hvem fremlægger nye vækststrategier i medierne? Hvem taler om at åbne nye butikker?     

Til sidst

Håber jeg, at vi kan hjælpe hinanden med at komme godt videre herfra.


Maya Drøschler

HR partner, Konkursvirksomhed

Ingen kommentarer:

Send en kommentar