mandag den 9. april 2012

HR folks selvforståelse

Hvornår ved man, at man er dedikeret til HR opgaven? Hvilke tegn er der på, at man har taget rollen på sig?

Jeg har udvalgt en samling citater fra den amerikanske Human Resources ekspert Susan M. Heathfield, som har spurgt sine læsere om, hvornår man ved, at man er i HR. Svarene afspejler de amerikanske HR professionelles selvforståelse lige nu.

Efter at have læst omkring 100 udsagn, hvoraf jeg har udvalgt 11 til publicering her, tegner der sig et billede af den amerikanske HR rolle, som afviger fra dansk HR praksis - men som også ligner den på afgørende områder.

En tydelig lighed er debatten om bordet. Skal HR sidde med omkring det famøse bord eller ej?

You know you're in HR when.....
- you are not at the table, but you think you should be at the table, and when you happen to be at the table, you are still not at the table, but you should be at the table; and everyone says you should be at the table; and you are paid like you are not at the table; and you keep trying to be at the table; that's when you know you are in HR.

Jeg vil også mene, at mange danske HR professionelle har udfordringer med at opnå fuldt commitment fra organisationens ledere, når det drejer sig om eksekvering af HR tiltag:

You know you're in HR when.....
- you are asked by business leaders to develop an HR strategy that executes a key business initiative that is critical to business success--and, you engage key leaders and other stakeholders as "partners" in the design and implementation of the program--that they say they are bought into it--and, then as you are rolling out the program, in front of other managers and employees--a senior leader beside you--says in their opening statements "this is an HR program that we've been asked to implement".

Etableringen af en rationel balance mellem HR ansvar og HR beslutningskompetence er også en fælles udfordring:

You know you're in HR when.....
- you have the responsibility, but not the authority.

You know you're in HR when.....
- you're told to come up with suggestions on how to improve employee morale but then the boss completely decides to do things his/her way. 

Til gengæld oplever jeg ikke at blive sat i bås som politibetjent, som følgende udsagn udtrykker:

You know you're in HR when.....
- employee smiles start looking plastic and forced when they see you.

You know you're in HR when.....
- you stop in to see an employee and they immediately say "What did I do?"

Af de mange udsagn fra amerikanske HR professionelle fremgår det også, at amerikanske HR afdelinger bruger meget tid på klagebehandling. Folk klager over fulde kolleger til firmafesterne, over dumme chefer, dårlige arbejdsforhold og så videre. Men det er alligevel ikke altid, at klageren har modet til at gå hele vejen, og så sidder den HR professionelle med en information, hun helst havde været foruden, fordi det er umuligt at handle på den. Dette dilemma kender vi vist alle sammen til, amerikanske som danske HR folk:

You know you're in HR when.....
- a fellow co-worker/friend comes to you complaining about their manager and after telling the story says to you..."You know this isn't an official complaint or anything. I'm just venting."

Og hvad angår Corporate Policies, hvem er det så, der efterspørger dem in the first place? Som oftest: organisationens ledere. Og hvem er de første til at overtræde de famøse politikker? Som oftest: organisationens ledere. Hvem opfattes som regelrytterne? Altid: HR.  

You know you're in HR when.....
- you have the authority to terminate an employee but you cannot enforce the policies and procedures with the managers.

You know you're in HR when.....
- I walk into a room of laughter and the noise immediately drops to silence… then the comment, “HR’s here” and people start giggling... “I didn’t do anything”. It’s not the silence that gets me… it’s where the comments come from… usually it’s managers or executives! With all of the harassment training, the policies, the discussions, the reminders, the coaching... still they think, as long as HR doesn’t know about it, everything is fine! Does it really take a lawsuit, personal embarrassment, or job loss to make it stick that they are not “my” rules?  
Og endelig: når de professionelle metoder begynder at invadere privatsfæren, så ved man for alvor, at man arbejder i HR:
 
You know you're in HR when.....
- your date doesn't show up when he is supposed to, and when you finally do talk to him, you tell him that this is his final warning for being a "no call/no show", and if it happens again, you will have to terminate him.
 
You know you're in HR when.....
- your kids get into a fight and you ask them to write a statement about what happened.
 
Så vidt jeg kan vurdere, udtrykker summen af citater store udfordringer med både den operationelle og den strategiske HR rolle, men jeg har på fornemmelsen, at de konkrete udfordringer i udøvelsen af de forskellige typer roller er funderet i samme årsagssammenhæng. HR's problem er, at HR stadig hverken har legitimitet eller autoritet i organisationen og stadig opfattes som et nødvendigt onde af både medarbejdere og ledere. Forskellen på de to grupper er blot, at lederne har råderum til eksplicit at give udtryk for deres forbehold overfor HR's tilstedeværelse, mens medarbejderne gør det mere diskret.
Opfattes HR stadig - både i egen forståelse og efter omgivelsernes opfattelse - som en instans - et kontor - som har tjek på personaleadministrationen og ansættelsesretten, som overvåger og kontrollerer de ratingparadigmer, der er rullet ud i organisationen og som sprøjter procedurer og politikker ud i systemet?

Misforstå mig ikke. De ovenfor nævnte opgaver skal også løses, men er det af en HR afdeling eller af en administrativ-juridisk forvaltningsenhed? Med fare for at komme til at gentage mig selv, kan jeg ikke se, hvordan vi kommer videre, hvis ikke vi sidder med ved beslutningsbordet og er til stede i forretningsenhederne. Ud af stabsskabet, HR!

Og til slut mit eget statement:

Man ved, at man er i HR......
- når det forventes, at man er pædagog, psykolog, præst, lærer, orakel, coach, jurist, bogholder, controller, forretningsudvikler og general i én pakke.  
/MD
  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar